Većina nas, kada se pomene struja reaguju kao da su se upravo opekli o vruću ringlu ili ih je ujela osa. Stresu se, trgnu, pomalo i namršte, odmahuju rukom i govore kako baš u te stvari sa strujom se ne razumeju. Da radije ništa ne bi dirali oko utičnica, štekera, postavljanja lustera, a nekada je i zamena sijalice veliki problem.

Mnoge žene čiji muževi ne zanju da rade električarske radove po kući, gunđaju i često i zavide svojim prijateljicama i komšinicama kako one imaju majstora u kući, a eto, ovaj njihov nema pojam ni sijalicu da zameni. Ipak, svakako je bolje, ukoliko nismo vični radovima ovog tipa, „ne igrati se sa strujom“. Postoji mogućnost da iz neznanja i nevičnosti napravimo više štete nego koristi mada je sve bilo iz dobre namere i iskrene želje.

Malo o elektrifikaciji

Elektroinstalacija je svakako posao koji treba uraditi odgovorno, kvalite i stručno, jer prema statistikama najveći broj požara upravo izbija zbog loše urađenih električnih instalacija. Može se radi o prepravci stare instalacije koja ne može da izdrži opterećenja ili uvođenja nove elektroinstalacije kod novoizgrađenih objekta.

Savet je da je najbolje konsultovati se sa inženjerima koji se bave projektovanjem električnih instalacija i koji će predvideti i proceniti sve što je potrebno kako bi sve uredno funcionisalo. Nakon toga na red dolaze električari koji sa potrebnim znanjem i strušnošću, kao i potrebnom opremom i alatima mogu efikasno obaviti svoj deo posla i do kraja izvesti radove na kojima su angažovani.

Jake i slabe struje i šta o njima treba znati

Kada govorimo o uvođenju elektroinstalacije treba pomenuti dve vrste instalacija:

  • jake i
  • slabe struje.

U instalacije slabe struje spadaju neke od sledećih poslova kao što su postavljanje:

U poslove instalacije jake struje ubrajaju se neki od ovih poslova

  • instalacije i razvođenje kablova unutar kompletnog objekta,
  • postavljanje rasvete, postavljanje utičnica i prekidača,
  • razvodnih ormana i
  • razvodnih kutija sve to osigurano sa odgovarajućim osiguračima i sklopkama.

Zaključak je da poslovi vezani za elektro instalacije nisu bezazleni i nevažni, tako da je angaživanje stručnog lica neophodno. Moglo bi se reći i vid odgovornog ponašanja kako prema sebi tako i prema drugima.

Odgovornost i obazrisvost nikad nisu na odmet, a na našem tržištu postoje profesionalna lica koja mogu kvaliteno i bezbedno završiti posao koji im je poveren, čak i kada je reč o poslovima koji se moraju obaviti pod naponom. Ukoliko imate potrebu za nekom od ovih radova, stojimo vam na raspolaganju.

Deli dalje!

error: Content is protected !!