Može li pastir biti naučnik?

Može li pastir biti naučnik?

Znate li ko je Mihajlo Idvorski Pupin? Po čemu je svetski poznat? Šta je sve izumeo?

On je i pastir, pronalazac, profesor, doktro nauka, dobitnik svetskih priznanja, a šta je on sve zapravo teško je poprojati. Nešto od toga je:

 • srpski i svetski pronalazač i naučnik,
 • profesor na Univerzitetu Kolumbija,
 • jedan od osnivača i dugogodišnji predsednik Srpskog narodnog saveza u Americi,
 • nosilac jugoslovenskog odlikovanja „Beli orao“ prvog reda,
 • počasni doktor Kolumbija Univerziteta, Prinstona, Njujorškog univerziteta,
 • član Francuske akademije nauka,
 • član Srpske akademije nauka,
 • dobitnik Edisonove medalje 1919. godine i još mnogo toga.

Bez kojih Pupinovih doprinosa danas nebismo mogli zamisliti svet

Njegov naučni doprinos je ogroman, a ogleda se u značajnim pronalascima iz oblasti:

 • višestruke telegrafije,
 • bežične telegrafije i telefonije,
 • rendgenologije,
 • veliki značaj iz domena elektrotehnike
 • i dr.

Najveći i jedan od najpoznatijih njegovaih dostignuća su Pupinovi kalemovi koji su omogućili ostvarivanje telefonskih razgovora na velikim distancama.

Patenti Mihajla Pupina su iz oblasti telekomunikacija, telefonije, radio-tehnike, a posebno u oblasti žične telefonije, tj. višestruke telefonije kojom je omogućeno slanje velikog broja telegrama na samo jednoj liniji. Pored pomenutog, treba istaći i njegov doprinos u oblasti primene podmorskih komunikacijskih kablova.

Svoju karijeru nastavnika i naučnika počeo je 1889. godine kao nastavnih fizičke matematike u odeljenju za elektrotehniku na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, gde je punih 40 godina radio kao nastavnik i profestor.

Bio je sklon i pisanju, pa svakako treba pomenuti njegovo autobiografsko delo „Sa pašnjaka do naučnika“ koje je objavljeno 1923. za koje je dobio Pulicerovu nagradu sledeće godine, 1924.

Bio je poznat kao veliki patriota, nikada nije zaboravio svoj zavičaj, svoj Idvor, Srbiju i Jugoslaviju.

U ovom videu biće prikazane slike sa interaktivne izložbe Isorijskog muzeja Srbije u Beogradu pod nazivom „Dvorana slavnih evropskih pronalazača“, trajanje izložbe od novembara 2015 do februara 2016.

 

 

error: Content is protected !!