Koliko vam je važna bezbednost privatnog ili poslovnog prostora?

Kod građevinskih objekata kuća, zgrada, poslovnih zgrada, magacinskim prostorima, pomoćnim spoljnim prostorijama i sl. bilo da se u njima stalno, povremeno ili retko boravi, spoljna rasveta može biti višestruko korisna. Jedna od njenih najvažnijih karakteristika je svakako ona koja se odnosi na bezbednost objekta.

Spoljna rasveta je tu da pomogne u boljoj vidljivosti okoline i skretanju pažnje na to da taj objekat nije tek tako tu, već je obezbeđen i nekome bitan. Naravno, kamere, alarmi sistemi i video-nadzor sistemi su takođe tu i mogu da pomognu u „nadgledanju“ onoga što se oko pomenutih objekata dešava.

U spoljnoj rasveti veliku ulogu igraju refelektori sa LED rasvetom kao trenutno najbolje rešenje. Imaju vrlo malu potrošnju električne energije. Na primer, 50W reflektor daje snagu kao halogena sijalica od 450W.

Reflektor može da sadrži senzot koji će paliti LED sijalicu samo kada se desi pomeraj koji senzor registruje. U tom slučaju moguće je podešavati vreme trajanja uklučenosti reflektora dok senzor ne registruje novi pomeraj za uključivanje reflektora. Moguće je podešavati i osetljivost uključenja reflektora. Takođe, postoji mogućnost podešavanja i paljenja samo noću, danju ili noću i danju.

Šta treba znati o potenciomentrima

Razlikujemo tri podešavanja potenciomentra za:

  • regulisanje trajanja svetla
  • regulisanje dan-noć opcije paljenja i
  • regulisanje osetljivosti.

Najčešće se koriste senzori od 30W, jer oni daju dosta svetla, pa se na primer, dvorište od 20x20m može sasvim lepo osvetliti.

Stavljanjem spoljne rasvete na višu tačku kuće ili nekog objekta sa više spratova sasvim se lepo može osvetleto površina koja je u blizini.

Spoljna rasveta

Photo by Ashes Sitoula

Postoji i kombinacija LED reflektor sa uključenjem i isključenjem na osnovu programiranog tajmera. Obično se koristi za vikendice u kojima se često ne boravi već se dolazi u samo nekim delovima godine. Paljenje i gašenje postavljenog reflektora daje utisak da tu ipak neko boravi.

Tajmer se podešava da se pali i gasi na neko određeno vreme. Na primer, u zimskom periodu kada se smrkava već u poslepodnevnim časovima, tajmer se može podesiti na paljenje u 17h. S obzorom da ranije sviće, može se podesiti na gašenje u 4h izjutra. I u ovom slučaju je dovoljan senzor od 30W i time uz malu potrošnju električne energije uštedeti novac.

Podstavljanje ovakvog tipa rasvete naročito je dobro za građevinske objekte koji se ne nalaze na nekom vidnom mestu. Ti objekti mogu biti u nekim sporednim i ne dobro osvetljenim ulicama ili iza već postojećih objekata. Uz spoljnu rasvetu i reflektore se sasvim lepo mogu osvetliti i na neki način obezbediti. Za dodatna pitanje, nedomice ili montažu spoljne rasvete na vašem objektu možete nas kontaktirati.

Deli dalje!

error: Content is protected !!