Izaberite stranicu
Šta treba da znate kod povezivanja rashladnih uređaja

Šta treba da znate kod povezivanja rashladnih uređaja

Kada bi se ostvario efikasan rad rashladnih uređaja poput frižidera ili zamrzivača potrebno je obratiti pažnju na neke mere i aktivnosti koje bi bilo korisno da sprovedete, a neke od njih su upravo ove:

1. ČITAJTE UPUTSTVA

Znam da ovo već znate, ali pre priključenja bilo kog aparata i njegovog puštanja u rad, kao prvi i osnovni korak jeste upoznavanje sa uputstvima za upotrebu koje vam proizvođač daje uz sam uređaj. Uputstva najčešće sadrže sve karakteristike uređaja, detaljan opis aparata, kao i pravila njegovog korišćenja.

U njemu su vrlo često naznačene i sve dodatne funkcije koje, na primer frižider ili zamrzivač poseduju, pa je velika prednost ukoliko se upoznate sa svim njegovim mogućnostima. Na primer, no frost ukazuje da nema zadržavanja leda unutar samog uređaja.

2. SKINITE SVU AMBALAŽU

Ovaj savet ili sugestija možda vam zvuči nevažno, ali to je naročito važno kod na primer, zadnjeg dela frižidera. Ambalaža je važna kod svakog aparata zbog samog transporta, ali ukoliko se ne ukloni, može znatno otežati rad frižidera odnosno zamrzivača.

Isto tako, gotovo uvek su uglovi vrata uređaja obezbeđeni nekom vrstom zaštitnih profila koje svakako morate takođe otkloniti kako bi se ona nesmetano otvarala i zatvarala.

3. OSTAVITE UREĐAJ DA MIRUJE

Pre samog priključenja uređaja na električni napon, trebalo bi da ga ostavite da miruje u uspravnom položaju oko 2 sata. Na ovaj način postiže se da sve ono što je narušilo stabilnost u pogledu ovog uređaja tokom transporta se vrati u normalu.

4. VODITE RAČUNA DA UZEMLJENJE UREĐAJA BUDE USKLAĐENO SA PROPISIMA I STANDARDIMA

5. OVE ELEKTRIČNE UREĐAJE NE MOJTE KORISTITI NA OTOVRENOM PROSTURU GDE ĆE BITI IZLOŽENE PADAVINA

BONUS SAVET

Ukoliko ove uređaje nećete koristiti duže vreme, najbolje bi bilo da ih isključite i prekinete dovod električne energije. Takođe, nakon toga ispraznite i odmrznete ih, a vrata ostavite pritvorena.

Foto: Schäferle © Pixabay

 

 

Postavka rozetni u kupatilu

Postavka rozetni u kupatilu

Za početak treba obezbediti izvor napajanja, tj. postaviti kablove od prekidača do mesta na kome se postavlja rasveta.

Pre nego što se urade gipsani radovi pripremi se instalacija. Postavi se gipsana ploča i spusti plafon, pa se onda kružnom testerom iseku rupe za rozetne na željenom rastojanju.

U predviđene rupe se ubace rozetne i povezu sa kablovima. Nakon toga se zajedno ubacuje u plafon i to posle odlično izgleda kada se sve finišira.

Kad se postavlja instalacija za napajanje onda se kupe LED sijalice na 220V (postoje svetla toplo žuta, hladno bela i imitacija dnevnog svetla). Dve sijalice od 5W snage su sasvim dovoljne da obasjaju taj deo kupatila gde će biti ogledalo i lavabo. Jačina osvetljenja zavisi od toga koliko vam je svetla potrebno, pa se shodno tome postavlja adekvatan broj i jačina sijalica.

Njih treba postaviti na određenom razmaku, na primer pola metra ili metar razmaka jedna od druge. To zavisi koliko svetla vam je potrebno za određeni prostor ili osvetliti neki detalj u kupatilu.

Naslovna slika:Bild von Michal Jarmoluk (Pixabay)

View this post on Instagram

 

A post shared by Moje Majstorije (@mojemajstorije) on

View this post on Instagram

 

A post shared by Moje Majstorije (@mojemajstorije) on

View this post on Instagram

 

A post shared by Moje Majstorije (@mojemajstorije) on

Tajne zanata elektroničara 4.deo: Izmena elemenata na štampanoj ploči

Tajne zanata elektroničara 4.deo: Izmena elemenata na štampanoj ploči

Razlemljenje spoja ili izmene elemenata na štampanim krugovima i posebno otklanjanje lema može stvarati poteškoće naročito početnicima. Profesionalci za te potrebe koriste standardnu lemilicu i ručne vakuum sisaljke čiji je vrh od teflona.

Ali postoji i još jedan jednostavan i dobar način. Sa starog i oklopljenog kabla skinite oklope. U posudicu otopite malo kalofonija u alkohol i kroz tu otopinu provucite skinuti i stisnuti oklop – bakrenu žicu i ostavite dok alkohol ne ispari.

Kada treba da razlemite neki spoj, odnosno da sa njega skinete sav lem, na spoj stavite obrađeni oklop i na njega pritisnite lemilicu. Kada se oklop ugreje i lem rastopi, oklop će upiti lem i spoj će se očistiti od njega.
Deo oklopa u kome je lem treba odrezati i za novi spoj koristiti drugi deo uzice (oklopa).

Nastaviće se…

Naslovna slika: Shirish Suwal sa sajta Unsplash

Tajne zanata elektroničara 3.deo: Elektroničarska lemilica

Tajne zanata elektroničara 3.deo: Elektroničarska lemilica

U prethodna dva teksta, pisali smo uopšteno o lemljenju i o tehnikama lemljenja, a u ovom nastavljamo dalje na temu elektroničarske lemilice (ili lemila).

Kada je reč o tinolu, njega ima više vrsta, a razlikuju se po temperaturi topljenja, debljini, i vrsti i količini sredstava za čišćenje (kalofonija) u njemu. Postoje i specijalne vrste namenjene samo lemljenju jedne vrste spojeva. Na primer, lem koji se topi samo na 144 °C u svojoj sredini. Po pravilu nema sredstvo za čišćenje (kalofonij) i namenjen je lemljenju na srebrnim, keramičkim i staklenim spojnicama, koje se koriste u specijalnim visokokvalitetnim uređajima. Na žalost, na našem se tržištu uglavno može kupiti standardni tinol.

Kod lemljenja većih spojeva koji rotiraju, elektropokretača i dinama od automobila preporučuje se za upotrebu vodoinstalaterski lem, jer on podnosi veća temperaturna i mehanička opterećenja.

Kod takvih spojeva izvedenih sa tinolom, postoji opasnost da usled povišene temperature temperature i centrifugalne sile žica u kolektoru pukne i izleti napolje.

Kako radi elektroničarska lemilica

Pronalaženje poluvodičnih elemenata i sklopova nametnulo je potrebu za novim lemilicama kojima se može regulisati temperatura, zaštititi elementi od mogućeg proboja mrežnog napona (220V). Kako bi se moglo prići svakom spoju, potrebne su lemilice malih dimenzija. Već dugo na našem tržištu postoje lemilice namenjene elektroničarima sa niskonaponskim grejačem, najčešće 24V.

Ovde ćemo vam pokazati princip rada jedne takve lemilice koja u sebi ima najjednostavniju tehnologiju sa grejačem od 24 V, 50 V.

elektroničarska lemilica

Slika 1. Elektroničarska lemilica

Transformator mu je ugrađen u postolje, a ima promenljivu lemnu glavu, tj. vrh lemilice. Postoje četiri osnovna oblika lemnih glava i svaki obik ima više veličina i 4 temperature zagrevanja. Da bi lemilica bila trajnija i jednostavnija postoji samo jedan grejač od 50 V, a temperatura se reguliše izmenom lemnih glava.

Kako regulisati temperaturu lemne glave

Rekli smo već da je grejač jedan i da daje stalnu temperaturu. Kada to znamo, sledeći korak je da pogledamo Sliku 2. preseka lemilice i izanaliziramo detalje.

presek lemilice

Slika 2. Presek lemilice

Na vrhu svake lemne glave nalazi se komad gvožđa legiranog sa niklom. Na takvu leguru magnet može delovati pozitivno tj. privlačiti ga. Dok je legura hladna magnet je privlači, a kada se ugreje preko određene temperature magnet je odbija. Što je veći udeo gvožđa u leguri, magnet je privlači do više temperature.

Dakle, grejač u lemilici zagreva lemnu glavu i „davač toplote“ na njoj i tada, dok je lemilica hladna magnet se „zalepi“ na „davač toplote“ i uključi prekidač, pa kroz grejač teče struja. Kada se glava zagreje na potrebnu temperaturu „davač toplote“ odbije magnetski klip koji isključuje prekidač. Padne li temperatura ispod određene vrednosti „davač“ ponovo privlači magnet i tako se toplota lemne glave automatski reguliše, a željenu temperaturu postižemo samo izborom lemne glave.

A sada malo o lemnim glavama

Lemne glave boljeg kvaliteta su izrađene tako da im je vek trajanja vrlo dug. Na postolju lemne glave nalazi se i specijalan sunđer  (vidi sliku 1) o koju se povremeno čisti lemna glava.

Nastaviće se… OVDE

Naslovna slika: ThisisEngineering RAEng sa sajta Unsplash

Tajne zanata elektroničara 2.deo: Tehnika lemljenja

Tajne zanata elektroničara 2.deo: Tehnika lemljenja

U ovom blog postu ćemo učiti o tehnici lemljenja, tačnije nastavljamo priču iz prethodnog teksta. Pa da krenemo:

Nedovoljno zagrejana površina jednog ili oba dela koja lemimo stvara tzv. “hladni spoj” koji u početku dobro vodi struju da bi se s vremenom povećao prelazni otpor, pa i potpuno prekinula provodljivost takvog spoja, što će voditi do poteškoće rada uređaja.

Stoga, pre upotrebe lemilice, ukoliko joj je glava ili vrh nečista treba je lagano isturpijati turpjom finih zubaca. Odmah potom na tako obrađene površine naneti malo tinola, kako bi se zaštitile od oksidacije. Vrh lemilice mora biti tako postavljen da naneseni tinol zagreva obe spojne površine.

Lemilicu treba držati stalno pritisnutu uz spojno mesto, a ne odmicati i primicati. Kada tinom sa vrha lemilice dovoljno zagreje spojne površine prihvatiće se za njih. Tada, ne odmičući lemilicu treba na njega dodati još tinola da bi spoj bio potpuno zaliven i zalemljen.

Vrh zagrejane lemilice povremeno obrišite komadom stare krpe da biste sa njega skinuli zagoreli kalofonij. To je vaćno da uradite, jer on nagriza bakar i oštećuje vrh lemila.

lemilica

Bonus savet:

Pri lemljenju poluvodičnih elemenata (tranzistori, diode, integrisani krugovi i drugo), treba obavezno na priključnu žicu prisloniti hvataljku da odvodi toplotu. Kako su neki od elemenata posebno osetljivi na povišenu temperaturu, lemljenje bez pridržavanja hvataljkom može izazvati njihovo uništenje.

Nastaviće se… OVDE

Naslovna slika: Nicolas Thomas sa sajta Unsplash

error: Content is protected !!